Donja Ćela bb, 79000 Prijedor, RS/BiH
Tel: 0038752370132
Email: pilipovic@teol.net

Pilipović promet proizvodi

Proizvodna djelatnost obuhvata sljedeće karakteristične proizvode

Osovinska radijalna brtvila

O prsten (O ring)

Manžetne

Silen blokovi

Gumeni dijelovi za vozila

Ostali gotovi proizvodi

PILIPOVIĆ PROMET

Naši proizvodi proizvedeni su od:

Samo gume

U kombinaciji guma i platno

U kombinaciji gume i metala

Brizganih profila

Naši klijeni

Company nameCompany name
Company nameCompany name
Company nameCompany name
Company nameCompany name
Company nameCompany name
Company nameCompany name
„Pilipović Promet“ d.o.o. design LOOKA